Hakkımda

1986 yılında İstanbul’da doğdum. 2004 yılında Edirne Lisesi’ni, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdim. Lisans eğitimim içerisinde Balıklı Rum Hastanesi’nde alkol ve madde bağımlılığı üzerine, Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı Hastanesi psikiyatri kliniklerinde psikotik bozukluklar üzerine stajlar yaptım. Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin ve Aile Bölümü eğitim programını tamamladıktan sonra İ.B.B. Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde yetişkinlerle psikoterapi görüşmeleri yaptım. Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimim içerisinde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonu, Şema Terapi eğitimi aldım. EMDR I. ve II. düzey eğitim ve süpervizyonlarını tamamladım. Pandost ve Bakırköy Belediyesi Kadın Danışma Evi'nde 1 yıl gönüllü olarak anksiyete bozuklukları ve depresyon üzerine çalıştım. Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını 2012'de bitirdim. 2012 -2013 arasında Nisa Hastanesi'nde, 2013- 2014 arasında Medipol MEGA Üniversite Hastanesi'nde psikoterapi ve nöropsikometri testleri yaptım, 2014-2016 arasında özel bir psikoloji merkezinde yetişkinlerle çalıştım. 2016’da gençlerde bağımlılığı önleme amaçlı İSTKA ‘’Farkında Ol Değişimi Fark Et’’ projesinde yer aldım. 2018-2019'da Mavi Kalem Derneği'nde göçmenlerle bireysel danışmanlık alanında çalıştım. Doktora eğitimimi İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda 2018'de bitirdim. 2019-2023 arasında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştım.

Terapist olarak Geştalt terapi yaklaşımını kullanıyorum.

Çalıştığım alanlar; Travmatik yaşantıların etkileri, Kaygı problemleri, Depresyon, Tükenmişlik, Erteleme-harekete geçememe, Öfke İfade Sorunları, Özgüven problemleri, Korkular, Kararsızlık, Çaresizlik, Değersizlik hisleri, Kişilerarası ilişkilerde sorunlar, Yakın İlişkilerde İletişim Sorunları, LGBTİ+'ların yaşadığı problemler, Nöropsikometri (dikkat ve bellek) testleri, kişilik testleri: MMPI, Rorschach testi, T.A.T. (Tematik Algı Testi)

Alınan Eğitimler:

LGBTİ Çalıştayı – SPoD Psikolog ağına katılım

Geştalt Terapi Eğitim ve Süpervizyonu

T.A.T. (Tematik Algı Testi) - Rorschach Projektif Testi

EMDR I. ve II. düzey

Dissosiyatif Bozukluklarda EMDR

Bilişsel Davranışçı Terapi

Şema Terapi

Nöropsikolojik Testler (Öktem Sözel Bellek Süreçleri, Stroop Test, WMS Görsel ve Mantıksal Bellek, Benton Yüz Tanıma Testi, Çizgi Yönü Belirleme Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi vb.)

Dr. Christine Padesky Kognitif Davranışçı Terapi Eğitim Kampı

Dr. Leslie Sokol – Zor Vakalarla KDT Workshop

Yayınlar ve Araştırmalar

Genç Yetişkinlerde sosyal medya kullanımına Dair Özellikler ile sosyal Görünüş kaygısı ve Yeme tutumları ilişkisi (2023). Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Narsisistik Özellikler ile Empati, Çocukluk Çağı Travmaları ve Utancın İlişkisi (2022). MANAS Sosyal Bilimler Dergisi.

The Effect of Childhood Traumas on Psychological Symptoms: The Sequential Mediating Roles of Self-Concept and Being Exposed to Dating Violence (2022). Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal.

Psikotravmatoloji, Bölüm adı:(Yakın İlişkilerde Manipülasyon, Duygusal İstismar ve Dissosiyasyon) (2022). Türkiye Klinikleri.

Çocukluk Çağı Travmalarının Suç ve Şiddet ile İlişkisi (2021). III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi (Davetli Konuşmacı)

Çocukluk Çağı Travmalarının Narsisistik Özellikler ve Empati ile İlişkisi (2021). III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi (Araştırma sunumu)

Aile Psikopatolojisi, Bölüm adı:(Aile ve Çift Terapileri) (2021). Türkiye Klinikleri.

Sosyal Medya ve Psikoloji, Bölüm adı:(Öz Farkındalık, Öz Saygı ve Kendilik Algısı: Sosyal Medya Etkisi) (2021). Akademisyen Yayınevi.

Göç Eden Bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri (derleme) (2020). VI. TURKCESS

Psikotarih Açısından Lider Analizi: Hitler (2020). VI. TURKCESS

Göç, Psikolojik Travma ve Akran Zorbalığı (derleme) (2019), V. TURKCESS.

Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Bir Model: ''Farkında Ol Değişimi Fark Et'' Projesi, uygulama kitabı (2016). Klinik Psikolog olarak katkıda bulunulmuştur.

Sınır Kişilik Bozukluğunun Suç ve Şiddet ile İlişkisi: Bir Gözden Geçirme (2016), Klinik Psikiyatri.

Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Ele Alınış Biçimlerinin Karşılaştırılması, 11. Balkan Adli Bilimler Kongresi (Romanya) poster bildiri (2015). Türk Psikoloji Yazıları, 19 (özel sayı), 2016.